Výmeny na riadiacich postoch ministerstva i v nemocniciach

Medzi 10. a 17. aprílom 2012 sa v rezorte zdravotníctva udiali viaceré personálne zmeny. Skončilo deväť riaditeľov zdravotníckych zariadení.

Zastupujúcou riaditeľkou komunikačného odboru sa stala Mgr. Zuzana Čižmáriková, zastupujúcim generálnym riaditeľom (GR) sekcie financovania a sekcie centrálneho obstarávania a finančného kontrolingu Ing. Viktor Očkay, zastupujúcim GR sekcie európskych programov a projektov Ing. Marek Brezničan, zastupujúcou GR sekcie legislatívno-právnej Mgr. Kristína Nedielková. Zastupujúcou riaditeľkou odboru kontroly, vládneho auditu a sťažností sa stala Ing. Jana Ihnátová, zastupujúcim GR sekcie informatiky Ing. Peter Szakács, zastupujúcim GR sekcie farmácie a liekovej politiky RNDr. Jozef Slaný, CSc., zastupujúcou riaditeľkou odboru zriaďovateľských, zakladateľských a akcionárskych práv Ing. Jana Kováčová a zastupujúcou riaditeľkou osobného úradu JUDr. Beáta Mojtová.

Odvolali 12 vedúcich pracovníkov

Z funkcií vedúcich zamestnancov MZ SR boli odvolaní a zároveň skončili pracovný pomer Ing. Ľubomír Partika zo sekcie európskych programov projektov, Ing. Dagmar Némethová z kancelárie ministra, Ing. Ľudmila Kiššová z osobného úradu, Ing. Marek Mesároš z odboru zriaďovateľských, zakladateľských a akcionárskych práv, Ing. Martin Kulina zo sekcie centrálneho obstarávania, Mgr. Katarína Lutherová zo sekcie legislatívno-právnej, Ing. Blanka Bosá z odboru kontroly, vládneho auditu a sťažností, Ing. Peter Kažík zo sekcie informatiky, Ing. Andrej Hós zo sekcie financovania, Mgr. Michaela Cesnaková, MPH., zo sekcie farmácie a liekovej politiky, Mgr. Ján Kšiňan z odboru hospodárskej správy a Ing. Jozef Hudák zo sekcie európskych programov a projektov.

Zmeny sa dotkli aj riaditeľov nemocníc

Ako prvého odvolala 11. apríla riaditeľa Detskej fakultnej nemocnice Košice MUDr. Petra Krcha, PhD., ktorého nahradila jeho predchodkyňa MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH. P. Krcho zostáva naďalej vo funkcii prednostu Kliniky neonatológie LF UPJŠ a DFN v Košiciach. Vedúci pracovníci sa zmenili aj v ďalších zariadeniach. Doterajší námestník riaditeľa Univerzitnej nemocnice Bratislava MUDr. Miroslav Bžoch, PhD., MPH., bol vymenovaný za riaditeľa UNB namiesto MUDr. Miroslava Buchu.

Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD., sa vracia do Univerzitnej nemocnice Martin, kde nahradí prof. MUDr. Petra Bánovčina, CSc. MUDr. Jozef Valocký sa vrátil na post riaditeľa FN Nitra, kde vystriedal MUDr. Kamila Kolejáka, PhD. MUDr. Boris Moťovský bude opäť šéfovať bratislavskej štátnej záchranke namiesto Ing. Vratka Šoku.

Šéfom Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby SR sa stal PharmDr. Ľubomír Kočiš, ktorý vymenil MUDr. Andreu Smolkovú. Riaditeľom Košickej záchranky je opäť Mgr. Ján Šteso, ktorý nahradil MUDr. Jána Hencela. Na post šéfa trnavskej FN sa vrátil Ing. Martin Tabaček, ktorý vystriedal MUDr. Gabriela Paveleka. MUDr. Imrich Matuška opäť vymenil už trikrát odvolaného riaditeľa FNsP v Nových Zámkoch prof. MUDr. Mariána Karvaja, PhD. Podľa hovorkyne MZ SR Zuzany Čižmárikovej za výmenami nie sú politické nominácie. „Ministerka na vedúcich postoch preferuje odborníkov s praxou, ktorí sa venujú problematike dlhodobo a sú vnímaní ako odborníci vo svojom odbore,“ povedala.

 

(bj, ok)

 

Zdroj: Zdravotnícke noviny č. 16/2012, str. 2 (00.00.0000)