Zámer jednej poisťovne otvoril ďalšiu arbitráž

Peter Kováč:

Slovensko bude čeliť ďalšej arbitráži. Po tom, ako len v decembri prehralo 22 miliónov eur s vlastníkom súkromnej poisťovne Union, sa holandskí akcionári tejto spoločnosti rozhodli obrátiť na medzinárodný tribunál znova. Vo svojej sťažnosti namietajú na pripravované vyvlastnenie súkromných zdravotných poisťovní, ktoré je vraj v rozpore s predchádzajúcimi dohodami. Podľa odborníčky na arbitráže poisťovňa má šancu uspieť. Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská odkázala len to, že zavedenie unitárneho systému bude aj ďalej pokračovať podľa plánu.

Holandský akcionár Unionu, spoločnosť Achmea, včera doručil oznámenie o novej arbitráži vláde. Tvrdí, že ohlásené vyvlastnenie je diskriminačné, keďže investíciu v slovenskej poisťovni plánuje zachovať. „Navyše spôsob, akým Slovenská republika má v úmysle pokračovať v procese vyvlastnenia, je jasne v rozpore s dvojstrannou dohodou o investíciách,“ uviedol hovorca spoločnosti Bert Jensen.

Vláda má teraz dva mesiace na to, aby stanovila svojho arbitra, teda toho, kto ju bude v procese zastupovať. Premiér Robert Fico na začatie nového konania nereagoval a odkázal, že je to v kompetencii rezortu financií. To si chce nechať na preštudovanie spisu viac času. „Ide o viac ako 50 strán právnického textu, a preto sa v súčasnosti k nemu z objektívnych dôvodov nie je možné komplexne vyjadriť. Dohodu, na ktorú sa holandský majiteľ poisťovne Union odvoláva, však považuje ministerstvo financií za neaplikovateľnú z dôvodu nesúladu s právom Európskej únie,“ uviedol hovorca rezortu financií Radko Kuruc.

Advokátka Jana Martinková, ktorá sa venuje zisku zdravotných poisťovní, si myslí, že Union má šancu uspieť. „Vyvlastnenie je natoľko závažný zásah do oprávnených záujmov akcionárov, teda súkromných vlastníkov, že pochybujem o inom výsledku,“ hovorí. Jedna vec je podľa nej urobiť legitímne vyvlastnenie a druhá vec je, akým spôsobom to chce štát urobiť.

To, že Union chce arbitráž ešte predtým, ako vôbec bol prijatý zákon, ktorý stanoví spôsob zavedenia jednej zdravotnej poisťovne, podľa nej zákon umožňuje. „Domnievam sa, že ide o logický a takticky správne načasovaný krok investora. Myslím, že Achmea chce dosiahnuť faktickú a nielen formálnu diskusiu o tomto vážnom zámere vlády, prípadne priniesť vlastné návrhy riešenia tejto situácie,“ vraví. Okrem toho, že môže dosiahnuť ústretovejší prístup vlády, je podľa nej možné aj to, že arbitrážny tribunál odporučí Slovensku nepokračovať v tomto zámere, kým nerozhodne o súlade týchto krokov s bilaterálnou dohodou. „Či je možné predpokladať, že by arbitrážny tribunál odporučil Slovensku nepokračovať v legislatívnom zámere, odhadujem tak 50 na 50, pretože tribunály sa takémuto postupu radšej vyhýbajú, ale to neznamená, že sa to nestáva,“ dodáva.

Slovensko už prehralo arbitráž s Achmeou, ktorá sa týkala obmedzenia zisku zdravotných poisťovní. Podľa decembrového rozsudku môže Achmea žiadať náhradu škody vo výške 22 miliónov eur a tiež náhradu súdnych trov vo výške ďalších troch miliónov eur, proti čomu sa však ministerstvo financií odvolalo na Vyšší krajinský súd vo Frankfurte v Nemecku.

Vylúčené zatiaľ nie je ani to, že rovnaký postup ako Union zvolí aj druhá súkromná poisťovňa Dôvera, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti HI-CEE, patriacej Pente. Tá pre Pravdu uviedla, že je pripravená využiť všetky dostupné právne prostriedky, aby nútenému vzniku jednej zdravotnej poisťovne zabránila. „Vzhľadom na to, že arbitrážna žaloba prichádza pre nás do úvahy ako jeden z možných právnych krokov, nechceme sa vopred za našu stranu vyjadrovať k takémuto konaniu a ani komentovať kroky vlastníka zdravotnej poisťovne Union. Môže sa jednať o dve samostatné arbitrážne j konania, akékoľvek predbežné vyjadrenia by nás v našom konaní mohli poškodiť,“ uviedol hovorca Penty Martin Danko. Ako dodal, konkrétne právne kroky začne finančná skupina pripravovať, až keď j bude známa finálna legislatívna podoba vládneho zámeru.

 

Zdroj: Pravda, str. 2/3 (07.02.2013)