Podvod či záchrana nemocnice?

Vo Veľkom Krtíši malo dôjsť k predaju nehnuteľného i hnuteľného majetku Všobecnej NsP, n. o., v hodnote takmer 7 miliónov eur za sto eur. Išlo o podvod alebo záchranu nemocnice?

Riaditeľ Všeobecnej NsP MUDr. Martin Vachula 31. augusta 2009 uzavrel kúpne zmluvy o predaji majetku nemocnice s banskobystrickou spoločnosťou Bussines Commercial Finance, s. r. o. Tvrdí, že išlo o záchranný krok, ktorý mal zbaviť nemocnicu ekonomickej závislosti „od určenej, dosiaľ nemenovanej skupiny ľudí a nimi ovládaných firiem a uchrániť ju pred neodvratným krachom. Títo ľudia si cez rôzne firmy nemocnicu zaviazali takým spôsobom, že si z nej urobili zlatú baňu“. To, že šlo len o fiktívny predaj, má dokazovať čestné vyhlásenie konateľky kupujúcej firmy Eriky Karovej. V ňom sa zaviazala všetok majetok za rovnakých podmienok previesť späť na pôvodného majiteľa po tom, ako Ministerstvo zdravotníctva SR schváli zloženie novej Správnej rady VšNsP. K zmene zloženia správnej rady došlo v ten istý deň. Odvolaných MUDr. Borisa Ševcecha (predseda), PharmDr. Erika Kovácsa, Ing. Jozefa Durdíka a Martina Kačmára mali nahradiť Ján Kara (predseda), Miroslav Bielik, Ing. Milan Obrk a Daniel Sokol. Zástupcovia MZ SR a VÚC mali zostať tí istí.

E. Karová a MUDr. M. Vachula 16. septembra zrušili kúpnu zmluvu. O deň neskôr sa riaditeľ MUDr. M. Vachula dozvedel o svojom odvolaní. Pôvodná správna rada vymieňa zámky a hovorí, že žiadny predaj neodsúhlasila. Jej právny zástupca Ján Sitarčík podáva trestné oznámenie pre podozrenie z podvodu a tiež žalobu o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy, kvôli právnej istote. Požiadal súd aj o vydanie predbežného opatrenia o zákaze nakladania s majetkom nemocnice do skončenia sporu. Novým riaditeľom sa stal Martin Naništa, ktorý riadi aj levickú a topoľčiansku nemocnicu. Tvrdenia odvolaného riaditeľa o pokuse vytunelovať nemocnicu označil za „znôšku neprávd a lží“. Prípadom sa zaoberá polícia.

(ok)

Zdroj: Zdravotnícke noviny č.34/2009, str. 3 (01.10.2009)